Od dziecka od zawsze
Mówi³e¶ do mnie Ojcze
Ja s³ucha³em gdy jak tkacz
Prz±d³e¶ moje my¶li
To ju¿ mam
To ju¿ wiem
To ju¿ mam
To ju¿ wiem

Da³e¶ mi si³ê I dar w s³owa my¶li oblekaæ
Pokaza³e¶ mi co to ¶wiat
Jak widzieæ I s³yszeæ wiêcej

Od dziecka od zawsze
Mówi³e¶ do mnie Ojcze
Ja s³ucha³em gdy jak tkacz
Prz±d³e¶ moje my¶li
To ju¿ mam
To ju¿ wiem
To ju¿ mam
To ju¿ wiem

Tak ma³o mam by Ci daæ
Mo¿e chocia¿ to
¯eby¶ wiedzia³
Nie dogoni tego czas
Tego ludzie ¼li nie zburz±

To co nie pisane
To czego wyraziæ nie umiem
To co nas ³±czy I dzieli
To co buduje mój obraz
To co rzeczy kszta³tuje
Co jest w mojej g³owie
To Ty.
To Ty.
Ty...

Od dziecka od zawsze
Mówi³e¶ do mnie Ojcze
Ja s³ucha³em gdy jak tkacz
Prz±d³e¶ moje my¶li
To ju¿ mam
To ju¿ wiem
To ju¿ mam
To ju¿ wiem

Da³e¶ mi si³ê I dar w s³owa my¶li oblekaæ
Pokaza³e¶ mi co to ¶wiat
Jak widzieæ I s³yszeæ wiêcej
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Do Ojca Lyrics

Moonlight – Do Ojca Lyrics