Moonlight - La Dance Macabre lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

La Dance Macabre Lyrics

Moonlight – La Dance Macabre Lyrics

"Szczêœcie...
Niedowierzanie...
Szaleñstwo...
Po¿¹danie..."

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
Powiedz ¿e to nie sen
Tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieœ
Powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli

Zasn¹³ rozum pogrzebany
Pochowane le¿y cia³o
Ja p³ywam w oceanie moich marzeñ

Taniec ju¿ rozpocz¹³ siê
Rozko³ysane myœli w g³owie
Zapomnia³em ju¿ o wszystkim
Nie wiem co od œmierci ¿ycie dzieli

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
Powiedz ¿e to nie sen
Tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieœ
Powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli
Share lyrics
×

La Dance Macabre comments