Co jest ¼le
Chcia³abym wiedzieæ
To co mówisz mi to chyba ¿art
W moim ¶wiecie ju¿ nie ma krat
Klucz od drzwi w zamku tkwi
Otwieram serce
K³adê je na twoje rêce
Wtedy idê tam
Gdzie ju¿ nigdy nie bêdê sama
Otwieram serce
K³adê je na twoje rêce
Wtedy idê tam...

Noc ca³a nie mo¿e byæ bia³a
Spokojny sen zabija dzieñ
Budzê siê I s³yszê ciê

Co jest ¼le
Chcia³abym wiedzieæ
To co mówisz mi to chyba ¿art
W moim ¶wiecie ju¿ nie ma krat
Klucz od drzwi w zamku tkwi
Otwieram serce
K³adê je na twoje rêce
Wtedy idê tam
Gdzie ju¿ nigdy nie bêdê sama
Otwieram serce
K³adê je na twoje rêce
Wtedy idê tam...

Noc ca³a nie mo¿e byæ bia³a
Spokojny sen zabija dzieñ
Budzê siê I s³yszê ciê

Co jest ¼le
Chcia³abym wiedzieæ
To co mówisz mi to chyba ¿art
Gdy jeste¶my tam
Nic nie przeszkadza nam
Byæ takimi
Jakimi chcemy byæ...
Gdy jeste¶my tam
Nic nie przeszkadza nam
Byæ takimi
Jakimi chcemy byæ...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Inermis Lyrics

Moonlight – Inermis Lyrics

Co jest ¼le
Chcia³abym wiedzieæ
To co mówisz mi to chyba ¿art
W moim ¶wiecie ju¿ nie ma krat
Klucz od drzwi w zamku tkwi
Otwieram serce
K³adê je na twoje rêce
Wtedy idê tam
Gdzie ju¿ nigdy nie bêdê sama
Otwieram serce
K³adê je na twoje rêce
Wtedy idê tam...

Noc ca³a nie mo¿e byæ bia³a
Spokojny sen zabija dzieñ
Budzê siê I s³yszê ciê

Co jest ¼le
Chcia³abym wiedzieæ
To co mówisz mi to chyba ¿art
W moim ¶wiecie ju¿ nie ma krat
Klucz od drzwi w zamku tkwi
Otwieram serce
K³adê je na twoje rêce
Wtedy idê tam
Gdzie ju¿ nigdy nie bêdê sama
Otwieram serce
K³adê je na twoje rêce
Wtedy idê tam...

Noc ca³a nie mo¿e byæ bia³a
Spokojny sen zabija dzieñ
Budzê siê I s³yszê ciê

Co jest ¼le
Chcia³abym wiedzieæ
To co mówisz mi to chyba ¿art
Gdy jeste¶my tam
Nic nie przeszkadza nam
Byæ takimi
Jakimi chcemy byæ...
Gdy jeste¶my tam
Nic nie przeszkadza nam
Byæ takimi
Jakimi chcemy byæ...