Czasem przychodzi ktoœ
I mówi d³ugo - ja s³ucham
Czasem przychodzi ktoœ
I mówi g³oœno - ja s³ucham
Podsyca z³oœæ, karmi mnie stosem s³ów
Karmi mnie stosem s³ów

Czasem przychodzi ktoœ
I mówi d³ugo - ja s³ucham
Czasem przychodzi ktoœ
I mówi g³oœno - ja s³ucham
I karmi mnie stosem s³ów - ja s³ucham
Karmi mnie stosem s³ów

Ja palê siê... ja palê siê
Ona jest we mnie
Ja palê siê... ja palê siê
Przenika przez cia³o
Hexe...
Mêczy wieloma czarnymi rêkami
Wsysa siê do mózgu g³êboko
Hexe...

Ja palê siê... ja palê siê
Ona póŸniej mêczy mnie...
Ja palê siê... ja palê siê
Ona mêczy mnie
Ja palê siê... ja palê siê
Niedomówienia ci³gn³ mnie
Ja palê siê... ja palê siê
One ci³gn³ mnie
Hexe...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Hexe Lyrics

Moonlight – Hexe Lyrics

Czasem przychodzi ktoœ
I mówi d³ugo - ja s³ucham
Czasem przychodzi ktoœ
I mówi g³oœno - ja s³ucham
Podsyca z³oœæ, karmi mnie stosem s³ów
Karmi mnie stosem s³ów

Czasem przychodzi ktoœ
I mówi d³ugo - ja s³ucham
Czasem przychodzi ktoœ
I mówi g³oœno - ja s³ucham
I karmi mnie stosem s³ów - ja s³ucham
Karmi mnie stosem s³ów

Ja palê siê... ja palê siê
Ona jest we mnie
Ja palê siê... ja palê siê
Przenika przez cia³o
Hexe...
Mêczy wieloma czarnymi rêkami
Wsysa siê do mózgu g³êboko
Hexe...

Ja palê siê... ja palê siê
Ona póŸniej mêczy mnie...
Ja palê siê... ja palê siê
Ona mêczy mnie
Ja palê siê... ja palê siê
Niedomówienia ci³gn³ mnie
Ja palê siê... ja palê siê
One ci³gn³ mnie
Hexe...