Czas taki jest gdy wracam do dna
My¶lê o tym wtedy
Czy mog³am zmieniæ co¶

Nie mogê zmieniæ nic

Chcia³abym by tak
Wróciæ by³o mo¿na
Wygraæ co przegrane
Naprawiæ co zburzone

Nie mogê zmieniæ nic

Z rozdro¿a pójdê gdzie¶
Nastêpny krok tworzy krok
Czy w dobr± stronê nie wiem ju¿
Nie wrócê ju¿

Nie mogê zmieniæ nic
Pogodziæ co jest sk³ócone
O¿ywiæ co jest umar³e

Chcia³abym by tak
Wróciæ by³o mo¿na
Cofn±æ co zaczête
I z drogi zawróciæ

Nie mogê zmieniæ nic
Pogodziæ co jest sk³ócone
O¿ywiæ co jest umar³e
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Nie Moga? Zmienia? Nic Lyrics

Moonlight – Nie Moga? Zmienia? Nic Lyrics