Widzê jak s³oñce rodzi siê na nowo
Ka¿dego dnia
Mogê otwieraæ oczy
Czuæ jak ciep³y wiatr nuci
Melodie na twarzy
Spokojna tak
Idê przed Siebie

Patrzê prosto bez strachu
Wczoraj za mn± daleko
I nawet teraz u¶miecham siê
Ka¿da chwila jest dla mnie ju¿ dla mnie

Widzê jak s³oñce rodzi siê na nowo
Wolna jak mg³a
Czujê bicie swego serca
Eksploduje co¶
Czego nie mogê zrozumieæ
Rozszala³e tak
W rzece wra¿eñ odp³ywa

Przez zamkniête oczy têcza krêci siê
W ró¿ne figury
Przez otwarte oczy ¶wiat³o
Niszczy umbra
Ju¿ o niczym nie chcê mówiæ
Niech na razie to tak trwa
Ta chwila mo¿e krótka
Lecz moja

Widzê jak s³oñce rodzi siê na nowo
Ka¿dego dnia
Ci±gle otwieram oczy
Niech na razie trwa
¦wiat, którego jestem czê¶ci±
Nie zatrzymam siê
Nie chcê straciæ, co ju¿ mam

Patrzê prosto bez strachu
Wczoraj za mn± daleko
I nawet teraz u¶miecham siê
Ka¿da chwila jest dla mnie ju¿ dla mnie

Przez zamkniête oczy têcza krêci siê
W ró¿ne figury
Przez otwarte oczy ¶wiat³o
Niszczy umbra
Ju¿ o niczym nie chcê mówiæ
Niech na razie to tak trwa
Ta chwila mo¿e krótka
Lecz moja
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Non Umbra Lyrics

Moonlight – Non Umbra Lyrics