Moonlight - G lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

G Lyrics

Moonlight – G Lyrics

"Nic w ¿yciu nie zdarza siê przypadkowo."

G³os który s³yszê
Prowadzi ze mn¹ wojnê
Poni¿a mnie
Gdy podnoszê g³owê w imiê marzeñ
G³os który czujê
Prowadzi ze mn¹ wojnê
Nie lubi
Gdy zamykam siê na w³asne s³aboœci
G³os który by³ pierwszego dnia
G³os z którym idê
Robi za mnie wszystko
G³os który ka¿e zamkn¹æ mi oczy
I milczy na wszystkie moje proœby
Zamiast przed³u¿aæ
Co ju¿ skoñczone
Mówi
Masz jeszcze nastêpny raz
Share lyrics
×

G comments