Moonlight - Extaza Milczenia lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Extaza Milczenia Lyrics

Moonlight – Extaza Milczenia Lyrics

Wszystko by³o bez emocji
Trochê z obawami
Jednak bez okrzyku
I bez szeptu...
I bez szeptu

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³you I bez s³owa

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³you I bez s³owa

Egzekucja by³a krótka
Jak dzwon zabrzmia³y
Setki szybkich oddechów
Odesz³a chwila, której wszyscy
Siê obawiali... Obawiali

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³you I bez s³owa

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³you I bez s³owa

Podchodzi³ do t³umu
On podchodzi³ do t³umu
Wyci³ga³ d³oñ...
Wyci³ga³ d³oñ...
Wyci³ga³ d³oñ
A my staliœmy w cieniu...
A my staliœmy w cieniu
Bez uœmiechu, bez wyrazu
Bez uœmiechu...
Odszed³...
On odszed³...
On odszed³

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³you I bez s³owa

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³you I bez s³owa

Extaza milczenia
Jakby taniec g³uchoniemych
Extaza milczenia
Jakby taniec g³uchoniemych
Extaza milczenia
Bez wyrazu, bez s³owa
Bez wyrazu, bez s³owa
Bez s³owa
W ciszy...
Share lyrics
×

Extaza Milczenia comments