Moonlight - Msza lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Msza Lyrics

Moonlight – Msza Lyrics

Noc p³onie gwiazdami
Czarna twarz Boga
Srebrne guzy mi³osierdzia
Na zamkniêtych drzwiach
I szczelina œwitu
Blada linia milcz³cych warg
Nadchodz³cego dnia

By wierzyæ w Boga
Budujesz œwi³tynie
By zostaæ uczniem
Znajdujesz mistrza

By wierzyæ w Boga
Budujesz œwi³tynie
By zostaæ uczniem
Znajdujesz mistrza
By zabiæ samotnoœæ
Stworzysz swój dom
Rozpalisz ogieñ
By rozgrzaæ ch³ód œcian

By wierzyæ w Boga
Budujesz œwi³tynie
By zostaæ uczniem
Znajdujesz mistrza
By zabiæ samotnoœæ
Stworzysz swój dom
Rozpalisz ogieñ
By rozgrzaæ ch³ód œcian

Klêcz³c przed Bogiem
Zadajesz pokutê
Dla siebie, za siebie
Klêcz³c przed sob³
Uspokajasz sumienie
Dla siebie, za siebie

Klêcz³c przed Bogiem
Zadajesz pokutê
Dla siebie, za siebie
Klêcz³c przed sob³
Uspokajasz sumienie
Dla siebie, za siebie

Dla siebie, za siebie...

Ty jesteœ Bogiem
Ty jesteœ cz³owiekiem
Ty jesteœ sob³
Ty jesteœ mn³
Ty jesteœ Bogiem
Ty jesteœ cz³owiekiem
Ty jesteœ sob³
Ty jesteœ mn³
Ty jesteœ Bogiem...
Ty jesteœ Bogiem...
Ty jesteœ Bogiem...
Ty jesteœ Bogiem...
Share lyrics
×

Msza comments