Gealach air an acairseid
Ceatharnach na fhиileadh
"Tи bhаn, tи bhuidhe bhаn"
Mu meadhan oidhche (x4)

Clann-nighean тg 's balaich a' bhaile
A' cruinneachadh mu bhщth Dhoilidhe
's mu bhщth Chroinns
A' coiseachd, 's a' suirghe
's a' caithris na h-oidhche

Gealach air an acairseid
Ceatharnach na fhиileadh
"Tи bhаn, tи bhuidhe bhаn"
Mu meadhan oidhche (x2)

Tionndadh a' chlаir air ais
Na bliadhnaichean abachaidh a' ghrаidh.
Am Bаgh Cuilce, Аird an Aiseig
Lag an Domhain,
Ceann a' Bhаigh.
Tionndadh a' chlаir air ais,
Meadhan oidhche,
Gealach 's gealladh.
Sheas an cruthachadh
Stтlda air rathad a' stиisean.
Sheas na eathraichean aig tаmh

Gealach air an acairseid
Ceatharnach na fhиileadh
"Tи bhаn, tи bhuidhe bhаn"
Mu meadhan oidhche (x2)

"Bhidh sinne 's crathadh lаmh againn
Is bilean blаth toirt phтg"
Cridhe bаidheil caoimhneil
Cho tairis ris an тare
An guth 's an t-sиist a' glaodhaich
"Far an robh mi 'n-raoir"
Na bliadhnaichean a' tionndadh
Briathran mтare Mhicleтid

Gealach air an acairseid
Ceatharnach na fhиileadh
"Tи bhаn, tи bhuidhe bhаn"
Mu meadhan oidhche (x10)
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Meadhan Oidhche Air An Acairseid Lyrics

Runrig – Meadhan Oidhche Air An Acairseid Lyrics