[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]
Komu mogê powiedzieæ
Jak nie to Tobie
Przyjacielu co siê dzieje w raju
Co siê sta³o, tego nie wie
Nawet Bóg
Przysz³o nagle
Nie zosta³o nic
KtoÅ? spali³ ogrody z naszymi snami
Wyrwa³ korzenie marzeñ
Podeptane kwiaty naszych rozkoszy
Marniej¹ samotnie
Mówi³em - tak nie mo¿e byæ
To nic nie da³o przyjacielu mój
Raju nie ma ju¿
Takim jak pamiêtasz
GaÅ?nie s³oñce nad rajem
Ratuj przyjacielu to co pozosta³o


Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

List Z Raju Lyrics

Moonlight – List Z Raju Lyrics