Co chcia³am ci daæ to masz
¯niwa przesz³y obok mnie
£±ka...
Zbo¿e k³ania siê
Kosisz gdy przychodzê po sny
Kogo we¼miesz ...
Wybór twój
Przyjació³ wielu jeszcze mam.....
Wielu jeszcze mam...
Co chcia³am ci daæ to masz...
Co chcia³am ci daæ to masz...
Jak kwiaty samotne w spotkaniu z tob±
Jak wiatr co zwiastunem twym w
Spotkaniu z tob±
Jak dzieci bezradne przed noc±
Jak s³oñce bezradne przed noc±
Co chcia³a¶ mi daæ...
To niestety mam
¯niwa przesz³y obok mnie
£±ka...
Zbo¿e k³ania siê
Kosisz gdy przychodzê po sny
We¼miesz mnie...
Jeszcze nie
Kosisz gdy przychodzê po sny
We¼miesz mnie...
Wiem...
Jak kwiaty samotne w spotkaniu z tob±
Jak wiatr co zwiastunem twym w
Spotkaniu z tob±
Jak dzieci bezradne przed noc±
Jak s³oñce bezradne przed noc±
Co chcia³a¶ mi daæ...
Jak kwiaty samotne w spotkaniu z tob±
Jak wiatr co zwiastunem twym w
Spotkaniu z tob±
Jak dzieci bezradne przed noc±
Jak s³oñce bezradne przed noc±


Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Flos Lyrics

Moonlight – Flos Lyrics