Nie mo¿emy doj¶æ do miejsca
Gdy rozmowy trac± sens
A s³owa powtarzaj± siê
Nie maj± ju¿ ¿adnej mocy
Nie mo¿na ton±æ w po¿±daniu?!
¶niæ wci±¿ o gwiazdach?
S³yszeæ g³os który mówi do nas wszystko?

Nie mo¿emy doj¶æ do miejsca
Gdy rozmowy trac± sens
A s³owa powtarzaj± siê...

Powoli rozgrzewaj mnie
Otwieraj oczy
Otwieraj usta
Przypomnê ci
Gdzie chowamy nasze sny

Powiedz jeszcze, jeszcze raz to tak wspaniale boli
Powiedz jeszcze, jeszcze raz to tak wspaniale boli
Powiedz g³o¶no Meren-re
¯e nie zamkniemy drzwi

Powoli rozgrzewaj mnie
Otwieraj oczy
Otwieraj usta
Przypomnê ci
Gdzie chowamy nasze sny
Gdzie chowamy nasze sny...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Jeszcze Raz Lyrics

Moonlight – Jeszcze Raz Lyrics