[tekst: daniel potasz ; muzyka: daniel potasz, andrzej kutys, maja konarska]
By³o to przelotne tak,
MyÅ?leæ, ¿e nie by³o wcale
Widzia³em to tylko ja
PóŸniej zniknê³o gdzieÅ?
Lecz ja
We mnie ¿yje ta chwila
Pijê wino I myÅ?lê
Pijê wino I czujê
To takie jadowite
Gdy tak patrzysz na mnie
Jak grzech, którego
Jestem tak blisko
To myÅ?l,
Która narodziæ siê nie powinna
Chwila, której byæ nie powinno
W jednym spojrzeniu
Widzia³em nas
Jak kochamy siê
Jak obrazy mkn¹
Jak samotnoÅ?æ opuszcza mnie
Jestem tak pewny siebie
Jeszcze raz myÅ?lê, czy jesteÅ? snem
Nie, bo jaki sen
Tak ciep³y jest jak Ty.


Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Tabu Lyrics

Moonlight – Tabu Lyrics