[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]

Nie ca³uj mnie ju¿ I nie dotykaj
Zawsze gdy to robisz wykrêcam siê jak w¹¿,
¯eby nie czuæ
Rozbierasz mnie, jestem nagi, obdarta z uczuæ
Jestem nagi do bólu
Wiatr mnie pieœci drobnym ¿wirem
Niebo gradem
A ty stoisz I pastwisz siê
Proszê, wystarczy ju¿ na dziœ
Jutro przyjdziesz znowu I oddam ci siebie
Jak chcesz
Tylko ju¿ mnie nie ca³uj I nie dotykaj
Jesteœ zimna
Gdy b³¹dzisz d³oni¹ po szyi mojej
Jak nadgarstki muskasz
Jak serce œciskasz mocno
Wreszcie miejmy swój szczyt
Razem dojdŸmy do koñca
Ty dla siebie
Ja dla siebie
Tylko ju¿ mnie nie ca³uj I nie dotykaj
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Taniec Ze Lyrics

Moonlight – Taniec Ze Lyrics