[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]

Mówiê Ci, nie s³yszysz
Jeszcze raz
W ¿yciu nic przypadkiem
Nie zdarza siê
I mo¿e nigdy ju¿
Nie powiemy sobie nic
Mo¿e bêdziemy obcy
Jeszcze bardziej obcy
Mo¿e bliscy
Choæ ju¿ nie tak
Nic w ¿yciu przypadkiem
Nie zdarza siê
Mo¿e kiedyœ zapukam
Do Twoich drzwi
Mo¿e Twoje oczy
Napotkaj¹ mnie gdzieœ
Mo¿e powiesz
Jak dobrze by³o gdy
Nic w ¿yciu przypadkiem
Nie zdarza siê
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo Lyrics

Moonlight – Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo Lyrics