[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Konarska, Podciechowski, Kutys, KaŸmierski, Bors]

Jestem matk¹
Duchem zdarzeñ
W drzewach si³a
I wietrze moja
Kocham ciê jak nikt nie kocha³
Mówiê i s³yszysz - tak to ja

Zamieniam rany w dotyk delikatny
Gorzki stan w s³odycz obracam
Po to aby dobrze by³o znów
Po to aby pokazaæ ci ¿e to ja

I ci¹gle robiê tak
By pokazaæ ci ¿e to ja

I znów odbieram strach
I wci¹¿ odbieram ³zy
I ci¹gle robiê tak
By pokazaæ ci ¿e to ja

Pokazujê ci jak p³aczê
By wypaliæ twoje ³zy
Dotykam ran rozdaj¹c rozkosz
Zabieram ci wspomnienia z³e
I znów odbieram strach
I wci¹¿ odbieram ³zy
I ci¹gle robiê tak
By pokazaæ ci ¿e to ja
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Ansuu Lyrics

Moonlight – Ansuu Lyrics