Noong isilang ka sa mundong ito
Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila ang iyong ilaw
At ang nanay at tatay mo'y
Di malaman ang gagawin
Minamasdan pati pagtulog mo
At sa gabi'y napupuyat ang iyong nanay
Sa pagtimpla ng gatas mo
At sa umaga nama'y kalong ka
Ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo

Ngayon nga ay malaki ka na
Nais mo'y maging malaya
Di man sila payag
Walang magagawa
Ikaw nga ay biglang nagbago
Naging matigas ang iyong ulo

At ang payo nila'y sinuway mo
Di mo man lang inisip na
Ang kanilang ginagawa'y para sa iyo
Pagkat ang nais mo'y
Masunod ang layaw mo
Di mo sila pinapansin

Nagdaan pa ang mga araw
At ang landas mo'y naligaw
Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo
At ang una mong nilapitan
Ang iyong inang lumuluha
At ang tanong,"anak, ba't ka nagkaganyan"
At ang iyong mga mata'y biglang lumuha ng di mo napapansin
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamali
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamali
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamali...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Anak Lyrics

translated from English to Korean

Freddie Aguilar – Anak Lyrics

Translation in progress. Please wait...

Noong isilang 카 SA mundong 이토
중앙 kamay 닐라 앙 iyong ilaw에서
레이킹 tuwa NG magulang MO
tatay mo'y에서 중앙 nanay에서
디 malaman 앙 gagawin
Minamasdan pati pagtulog MO
SA gabi'y napupuyat 중앙 iyong nanay에서
SA umaga nama'y kalong 카에서

Ngayon 팡가 불안 malaki 카 나
SA pagtimpla NG gatas MO
NG iyong amang tuwang - tuwa SA 이요
Nais mo'y maging 말라야
DI 사람 실라 payag
Naging matigas 앙 iyong ulo
Ikaw 팡가 불안 biglang nagbago
와랑 magagawa

중앙 payo nila'y sinuway MO에서
중앙 kanilang ginagawa'y 파라 SA 이요
Pagkat 앙 nais mo'y
Masunod 앙 layaw MO
DI MO 실라 pinapansin
DI MO 남자 랑 inisip 나

Nagdaan PA 앙 mga araw
Ikaw 불안 nalulong SA masamang bisyo
중앙 landas mo'y naligaw에서
앙 우나 몽 nilapitan에서
중앙 iyong inang lumuluha
앙 tanong에서 "아낙, ba't 카 nagkaganyan"
SA isip mo'y에 Nagsisisi
중앙 iyong mga mata'y biglang lumuha NG DI MO napapansin에서
SA isip mo'y에 Nagsisisi
Nalaman 몽 ika'y nagkamali
Nalaman 몽 ika'y nagkamali
SA isip mo'y에 Nagsisisi
Nalaman 몽 ika'y nagkamali ...