A Mhic Iain 'Ic Sheumais
Tha do sgeul air m'aire
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Latha Blаare a' Cheithe
Bha feum air mo leanabh
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Latha Blаare a' Cheithe
Bha feum air mo leanabh
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Lathe Blаare na Feitheadh
Bha do lиine na ballan
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Lathe Blаare na Feitheadh
Bha do lиine na ballan
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Bha fuil do chuim chщbhraidh
A drщdhadh ro 'n anart
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Bha fuil do chuim chщbhraidh
A drщdhadh ro 'n anart
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Bha fuil do chuirp uasail
Air uachdair gach fearainn
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Bha fuil do chuirp uasail
Air uachdair gach fearainn
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Gum nach ghabh thu am bristeadh
Latha leigeadh na fala
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Bho 'n latha thug thu an cuan ort
Bha gruaim air na beinne
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Bha snigh air na speuran
's bha na reultan galach
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

Nam biodh agam curaidh
Gun cuirinn air chuan I
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Fiach a faighinn naidheachd
No brath an duin uasail
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile

A Mhic Iain 'Ic Sheumais
Tha do sgeul air m'aire
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Latha Blаare a' Cheithe
Bha feum air mo leanabh
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri bho ho fal eile
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

'Ic Iain 'Ic Sheumais Lyrics

Runrig – 'Ic Iain 'Ic Sheumais Lyrics