Ged 's brиagha an rтs le dhuilleagan sмoda
Fаileadh cho cщbhraidh, cщbhraidh bho chridh'
Na buain e ri'd mhairean oir nм e do mhealladh
Tha dubhan geur puinnsein, geur puinnsein for sgeith.

Chreid mi na briathran, a h-uile nм riamh dheth
Gur brиagha 's gur cщbhraidh, cщbhraidh am blаth
Bhuain mi am flщran, mar Adhamh an щbhlan
's leтnadh mo chridhe, mo chridhe gu brаth.

Tha mi nis a' crмonadh is m'inntinn air phianadh
's mo shщilean a sмor, sмor shileadh dheur
's ged 's tric rinn mi gаire, tha sin nis air an fhaire
's mo chridhe briste brщite, briste brщite gu leтare.

Ged 's brиagha an rтs le dhuilleagan sмoda
Fаileadh cho cщbhraidh, cщbhraidh bho chridh'
Na buain e ri'd mhairean oir nм e do mhealladh
Tha dubhan geur puinnsein, geur puinnsein for sgeith.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

An Ròs Lyrics

Runrig – An Ròs Lyrics