Tha ceт geal na madainn
Аrd air a' bheinn
Gach allt, eas is sruthan
A' ruith tron a' ghleann
Os cionn glтir na cruinne
Tha soillse air a' chrщn
Tha 'n-diugh air carradh bhuain

Nuair a' sgaras an t-slighe
Thig sealladh gu duinne
Nas soilleir na geallach
Nas domhain nan cuan
An-diugh ni mi t'fhаgail
Ri taobh oir a' chuairt
Le gach miann 's gach beannachd dhut

's dи math 'bhi beachd-smaoint
No coimhead ri ar cщl
Tha an t-slighe tha romhainn
Nas fharsainn nan saoghal
Gach ionad nam anam
A' lionadh gu tuil
Le аgh, le brтn, le gaol
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

An Dealachadh Lyrics

Runrig – An Dealachadh Lyrics

Tha ceт geal na madainn
Аrd air a' bheinn
Gach allt, eas is sruthan
A' ruith tron a' ghleann
Os cionn glтir na cruinne
Tha soillse air a' chrщn
Tha 'n-diugh air carradh bhuain

Nuair a' sgaras an t-slighe
Thig sealladh gu duinne
Nas soilleir na geallach
Nas domhain nan cuan
An-diugh ni mi t'fhаgail
Ri taobh oir a' chuairt
Le gach miann 's gach beannachd dhut

's dи math 'bhi beachd-smaoint
No coimhead ri ar cщl
Tha an t-slighe tha romhainn
Nas fharsainn nan saoghal
Gach ionad nam anam
A' lionadh gu tuil
Le аgh, le brтn, le gaol