Tha na duilleagan a' dannsa
Bho na craobhan anns a' ghaoith
Foghar donn ar bliadhn' air tionndadh
Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil

Sona dh'fhаg thu mi le m'eilean
'S leam na lochan is na bаigh
Mo cridh' aig tаmh air beanntan geamhraidh
Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil

Foghar nan eilean
Foghar mu thuath
Gheibh sinn beatha mar a chleachd sinn
Mas tаinig an t-sluagh
Bidh am fraoch air nam beanntan
'S a choille ruadh fon ghrian
'S iad a' sealltain dathan dhomsa
Gus an till iad a rithe

Tha an latha seachad, buintean dщinte
Gheibh an caisteal fois na h-oidhch'
Gheibh an t-airgead cadal socair
Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil

Mar a dh'atharraich iad ar beтshlaint
Mhill iad dualchas cainnt 's ru dтigh
Ach fhoghair, crathaidh mi do lаmh
Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil

Foghar nan eilean
Foghar mu thuath
Gheibh sinn beatha mar a chleachd sinn
Mas tаinig an t-sluagh
Bidh am fraoch air nam beanntan
'S a choille ruadh fon ghrian
'S iad a' sealltain dathan dhomsa
Gus an till iad a rithe
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Foghar Nan Eilean '78 Lyrics

Runrig – Foghar Nan Eilean '78 Lyrics