Anail mo bheatha, anail mo bhith
(Anail mo bheatha)
A' gairm nam anam is a' togail mo chridhe
(A' togail mo chridhe)

'S mi nam sheasamh ma d' choinneamh
Gun fhiamh, gun mhiann
(Nam sheasamh ma d' choinneamh)
Thig uallach na madainn
Nuair a dh'иireas a' ghrian
(Nuair a dh'иireas a' ghrian)

Тran, naomha, buan
Tog gu аrd guth an t-sluaigh
Тran, tha mi rиidh
Иirich, иirich bhаrr an t-slиibh

Tha an salm mar lasair,
A' boillsgeadh gach аite
(Salm mar lasair)
Dh'fhosgail mo bhilean nuair a' thтisich an lа
(Nuair a' thтisich an lа)

Тran, naomha, buan
Tog gu аrd guth an t-sluaigh
Тran, tha mi rиidh
Иirich, иirich bhаrr an t-slиibh

Seinn, seinn, seinn
Тran щr, тran an щir

Coimhead a-mach an uinneag na madainn
Tron an fheasgair gu doras na h-oidhche
Dh'fhaignich mi na ceist
'S bha freagairt sa uisge na locha
'S an talamh ann
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Òran Lyrics

Runrig – Òran Lyrics