O hoireann o/, co/ ni mire rium?
Hu\ hoireann o/, co/ ni mire rium?
O hoireann o/, co/ ni mire rium?
Co/ ni su\gradh, co/ ni cinnealtas
Co/ ni a\, mur dian na gillean a\?
Latha dhomh 's mi falbh 'sna fireachan
Thachair orm a' ghruagach chinnealta
Theann mi null is fhuiar mi bruidhinn dhi
's dh'fhoighneachd mi gu de/ bu chinneadh dhi?
Thuirt I riusa "Tha bann-Siosalach"
's thuirt mi rith' gum b'e mo chinneadh a\
Thuirt ir rium "Cha bhi mo thurus riut;
Gura Leathanach mo roghainn-sa
Gun dian Do\mhnallach mo choinneachadh"
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Co Ni Mire Rium ? Lyrics

Mouth Music – Co Ni Mire Rium ? Lyrics