'Ic larla nam Bratach Ba\na
'Ic larla nam Bratach Ba\na
'Ic larla nam Bratach Ba\na
Chunna' mi do long air sa\ile
Hi 'illean beag ho/ I'll o/ ro
Hi 'illean beag ho/ I'll o/ ro
Hi 'illean beag ho/ I'll o/ ro
Hu\ hoireann o/ hu o/ e/ileadh
Chunna' mi do long air sa\ile
Bha stiu\ir o\ir oirr' 's da\ chrann airgid
Bha stiu\ir o\ir oirr' 's da\ chrann airgid
's cupaill de shi\oda na Gaillmhinn
's cupaill de shi\oda na Gaillmhinn
Sioda reamhar ruadh na Spa\inne
Sioda reamhar ruadh na Spa\inne
Cha b'ann an Glaschu a bha e
Cha b'ann an Glaschu a bha e
No 'n Du\n-Bheagain, 's beag o'n la\are e
No 'n Du\n-Bheagain, 's beag o'n la\are e
No 'n Du\n-Tuilm nam bratach ba\na!
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

(a Mhic Iarla Nam) Bratach Bana Lyrics

Mouth Music – (a Mhic Iarla Nam) Bratach Bana Lyrics