Haya li ach bemakom dey katan
I'm haboker ala az hakol kvar muchan
Shote' cafe' vemiyad me'ashen
Motsi et hagitara vematchil lenagen
Makom katan vehadelet sgura
Mukaf bekirot velemala shchena
Shebocha ki baala lo yachol
Mitorer venirdam letslilei rock 'n roll
Veze' haya kol hasipur
Vema sheme'ever bichlal lo barur
Veyom echad hu amar ze hakol
Ani lo mesugal pashut lo yachol
Haya barur lema hitkaven
Veme'az ve'ad hayom meolam lo nigen
Veze' haya kol hasipur
Vema sheme'ever bichlal lo barur
Haya li ach bemakom dey katan
I'm haboker ala az hakol kvar muchan
Shote' cafe' vemiyad me'ashen
Motsi et hagitara vematchil lenagen
Veze' haya kol hasipur
Vema sheme'ever bichlal lo barur
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Kol Hasipur Lyrics

Hayehudim – Kol Hasipur Lyrics