Shalosh datot
Ve'Elohim echad lemala bashamiam
Kol yom shaot
Omdim etslo bator
Yachol lihiot
Shegam ani ere' oto be'od shniya oh shtayim
Ve'li sibot
Yesh million- million
Beshem hamet ha'acharon
Idan haelohim
Idan haelohim
Idan haelohim hayom
Mikan ad elohim
Mikan ad elohim
Mikan ad elohim tehom
Einsof metim
Merov fanatim af echad kvar lo bore'ach
Bimkom dapim
Roshmim al matsevot
An'lo matim
Lo tegaysu oti yoter ata shome'a
I'm yesh shedim
Yesh million- million
Beshem hashed ha'acharon
Az lo meuchar
Tarim tarosh tire' parpar
Af ad hayare'ach
Kama zman avar
Eich lo nimchak li hamispar
Kama zman loke'ach
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Idan He-Elohim Lyrics

Hayehudim – Idan He-Elohim Lyrics

Shalosh datot
Ve'Elohim echad lemala bashamiam
Kol yom shaot
Omdim etslo bator
Yachol lihiot
Shegam ani ere' oto be'od shniya oh shtayim
Ve'li sibot
Yesh million- million
Beshem hamet ha'acharon
Idan haelohim
Idan haelohim
Idan haelohim hayom
Mikan ad elohim
Mikan ad elohim
Mikan ad elohim tehom
Einsof metim
Merov fanatim af echad kvar lo bore'ach
Bimkom dapim
Roshmim al matsevot
An'lo matim
Lo tegaysu oti yoter ata shome'a
I'm yesh shedim
Yesh million- million
Beshem hashed ha'acharon
Az lo meuchar
Tarim tarosh tire' parpar
Af ad hayare'ach
Kama zman avar
Eich lo nimchak li hamispar
Kama zman loke'ach