Kvar kama yamim
Ani bematsav ayom
Ani kol hazman nizkar
Kol hazman nizkar
Sheyesh lach atid ito
Yesh lach atid ito
Hu betach meushar
Hu betach meushar
She'ein li klum kvar lo nishar
Az eich ani lo nishbar
Ani poke'ach shtey einaim
El Hashamaim ani levad
Vebetach kanit
Betach kanit hakol
Hu lo omer davar
Lo omer davar
Ani lo maamin kama shekal lipol
Omrim shehu muchshar
Hu betach mevugar
Eich ein li klum kvar lo nishar
Ve'eich ani lo nishbar
Ani pote'ach shtey yadaim
Motsi tazain ose' bayad
Ani lo mevin ma ze mochiach
Ani lo matsliach ani rak shar lach
Tiri eich ani shar lach
Eich ani shar lach
Tiri ma nishar lach
Ma nishar lach
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Gneva Lyrics

Hayehudim – Gneva Lyrics