Uai,
Uai, uai
Uai, uai

Oh minininha
Tumâ kudadu
Ku bóka di mundu
Pa ka dizabri-nu
Bu tene-m nha bida
Déntu bu mon
Tudu dia ki manxê
N sta kre-bu mas txeu

Uai,
Uai, uai
Uai, uai
Ka bu dixa-m na brigónha

Uai,
Uai, uai
Uai, uai
Lingua di mundu é pisónha

Oh minininha tumâ sintidu
Ku bóka des mundu
Pa ka dizuni-nu
Pamó fradu fra ná
Nunka ka skrebedu
Mi dja n konfesa-bu
Ma bó ki é di-mê

Uai,
Uai, uai
Uai, uai
Lingua di mundu é pisónha

Oh minininha
Tumâ kudadu
Ku bóka des mundu
Pa ka dizabri-nu
Pamó fradu fra ná
Nunka ka skrebedu
Mi dja n konfesa-bu
Ma bó ki é di-meu

Uai, uai....
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Pisonha Lyrics

Mendes Brothers/Joao Mendes – Pisonha Lyrics