Mas um dia dja manchê
Sol dja beija bo rostu di oru
Bo pelos maciu

Mas um dia sem ki fazê
Fika ku mi no fazê amor,
Fika li bu tadjam friu

Para sol para na ceu
Para na meio de ceu
Dam tempu n’bêja nha cretcheu

Ka bu xa es dia finda
Ka bu xa noti tchiga
Amor prometem bo ta fika

Mas bu dam, mas n’krê
Cretcheu bu amor ê infinitu
Bu beju ta cende strela na ceu
Fazê es mar azul desaparecê

Mas bu dam, mas n’ krê
Tchiga, tchiga kada vez mas pertu mi
Es bu corpu gira ta fazem tremê
Tremê di cabeça até pé

Óh, bó ê um paixão
Bó ê nha candy docy
Bó ê um amor
Bó ê nha candy docy
Logu di manhã
Bó ê nha candy docy
Te ki noti kaí...

Mas bu dam, mas um krê
Mas kim krê, n’ka podê risistibu
Bu lábios ta lembran lua nobu na ceu
Bo amor ê 11 nas scala 10

Bó ê nha candy docy
Bó ê nha assukrinha
Bó ê nha candy docy
Bó ê nha tentaçan
Bó ê nha candy docy
Ah, dia e noti ku bó

Óh, dam bu amor
Bó ê nha candy docy
Bó ê docy kumó mel
Bó ê nha candy docy
Ié, dam bu paixão
Bó ê nha candy docy
Ah, si mundu kaba djan tembu...

Bó ê nha candy docy...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Candy Docy Lyrics

Mendes Brothers/Joao Mendes – Candy Docy Lyrics