Moїe znaczysz wiкcej niї sam wiesz.
Moїe pragnк Ciк bardziej,
Niї ktokolwiek kiedyњ pragn№і Ciк.
Moїe jesteњ kimњ, kim іatwiej byж.
Moїe gіuchym milczeniem,
Kiedy pytam dok№d iњж.

I dokіadnie tak, tak smakuje ten lкk
I strach, їe gdy skoсczy siк dzieс,
Tak spokojnie mi odpowiesz...

Mogк zw№tpiж w to, co dzieje siк,
Kiedy kaїesz mi d№їyж
Tam, gdzie jest niepewny cel.
Moїe nie chcк w taki sposуb їyж.
Nie chcк byж twoim grzechem,
Ktуry wolisz z siebie zmyж.

I dokіadnie tak, tak smakuje ten lкk
I strach, a gdy skoсczy siк dzieс,
Tak spokojnie mi odpowiesz,
Їe to co mam, nie wystarczy Ci;
To co mam, nie mogіam dіuїej kryж;
W to co mam, wierzyіam nieprzytomnie;
A to co mam, miaіo wszystko Ci zast№piж.

I dokіadnie tak, tak smakuje ten lкk
I strach, a gdy skoсczy siк dzieс,
Tak spokojnie mi odpowiesz,
Їe to co mam, nie wystarczy Ci;
To co mam, nie mogіam dіuїej kryж;
W to co mam, wierzyіam nieprzytomnie;
A to co mam, miaіo wszystko Ci zast№piж.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

A To Co Mam Lyrics

Kasia Kowalska – A To Co Mam Lyrics