Zbyt pochopnie oceniіam nas
Zbyt naiwnie chciaіam myњleж
Chaos їycia zmieniж w іad
Czemu wzrok twуj zimny jest jak stal
Czemu wolisz odejњж niї zrozumieж mnie
Raz szansк daж

Miaіo tak byж nam przyjemnie
Graж tak beznamiкtnie
W korowodzie marzeс tkwiж
їe ja to ja, a ty to ty
Miaіo tak byж nam przyjemnie
їyж tak bezboleњnie
W korowodzie marzeс tkwiж
їe ja to ja, a ty to ty

Znуw twуj obraz przed oczami mam
Przypomina otchіaс
Ciкїko bкdzie odbiж siк od dna
Stкpiж zmysіy muszк, їeby trwaж
Zbyt pochopnie chciaіam braж
Wiкcej niї siк unieњж da

Miaіo tak byж nam przyjemnie
Graж tak beznamiкtnie
W korowodzie marzeс tkwiж
їe ja to ja, a ty to ty
Miaіo tak byж nam przyjemnie
їyж tak bezboleњnie
W korowodzie marzeс tkwiж
їe ja to ja, a ty to ty
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Korowody Marzeñ Lyrics

Kasia Kowalska РKorowody Marze̱ Lyrics