Nowe pokolenia nie ustanie rodzVvv77M7'6VRrǖ6R'&6r6RwRWGv'גwd
Bdziesz wysp okrtem bd ja

Nie chce dbu|ej |y w przemocy
W takiej d|ungli wegetacja jest chaosem serc
Wol wybra drog prawdy
Ni| z zakrtem drog, ktуry do przebycia ci|ki jest

Ju| si nie boje, gdy tylko bboga cisza
Towarzystwa dotrzymuje mi
Czy przy mnie stoisz a mo|e gdzie[ daleko jest ta wyspa
KtуrW7FUGVFGƶvVR6gle pbyn tam
Przy tobie pokocha [wiat, zniweczy cabe zbo

Ju| wiem, |e agresja rodzi si w ka|dym z nas
Wiem, |e nie ka|dy potrafi walczy z niV setki my[li niczym mil
Chc odnalez czbowieka w ka|dym z nas

Ja ju| si nie boj kiedy[ ciszW7FV'&@vVR'R7F7&G7v!rW7vB
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Ju| Si Nie Boj Lyrics

Gutter Sirens – Ju| Si Nie Boj Lyrics