nim napiszesz wiersz
pomyœl i zwa¿
jak dalece s³uszny to krok
i czy naprawdê masz czas
¿eby pisaæ wiersz
¿eby pisaæ wiersz

mo¿e raczej wstañ
mo¿e raczej le¿
literatura jest piêkna i bez
podobnie jak ten
dogasaj¹cy ju¿ dzieñ
i gêstniej¹cy ju¿ mrok

zanim doliczysz do stu
dawno zapomnisz o dniu
zanim doliczysz do stu

nim wykonasz pieϖ
pomyœl i sprawdŸ
czy nie piêkniej zrobi to szpak
i czy w ogóle jest sens
wykonywaæ pieœñ
wykonywaæ pieœñ

mo¿e raczej œpij
mo¿e raczej patrz
twe obyczaje s¹ ³agodne i tak
przeciwnie ni¿ ten
dogasaj¹cy ju¿ sen
i patetyczny nasz œwiat

zanim doliczysz do trzech
dawno zapomnisz i mnie
zanim policzysz do trzech

nim napiszesz wiersz
pomyœl i zwa¿
jak dalece s³uszny to krok
i czy naprawdê masz czas
¿eby pisaæ wiersz
¿eby pisaæ wiersz
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Uno Momento Mortis Lyrics

Grzegorz Turnau – Uno Momento Mortis Lyrics