to tu, to tam
ktoÅ? umiera to znów rodzi siê ktoÅ?
to tu, to tam
ktoÅ? chce wiêcej a ktoÅ? i tego ma doÅ?æ
to tu, to tam
ktoÅ? siê Å?mieje a ktoÅ? p³acze i ³ka
to tu, to tam
ktoÅ? kuleje - ktoÅ? siê bawi i gra
to tu, to tam
¿ycie p³ynie lub wstrzymuje swój bieg
to tu, to tam
ktoÅ? utonie lub dop³ynie na brzeg

to tu, to tam
roÅ?nie trawka, kwiatek, drzewko i krzak
to tu, to tam
bylejaki ktoÅ? robi coÅ? byle jak
to tu, to tam
piorun bije prosto z nieba bez chmur
to tu, to tam
komuÅ? szyjê ktoÅ? nawleka na sznur
to tu, to tam
ktoÅ? zastrzeli z rewolweru swój cieñ
to tu, to tam
ktoÅ? zamieni czarn¹ noc w bia³y dzieñ

to tu, to tam
tajemniczy bóg objawia sw¹ chêæ
to tu, to tam
jak nie liczysz to dwa plus dwa daje piêæ
to tu, to tam
coÅ? siê dzieje, coÅ? powstaje i trwa
to tu, to tam
ci¹gle leje i unosi siê mg³a
to tu, to tam
coÅ? odfrunie, ale co - szkoda s³ów
to tu, to tam
wszystko runie lecz podniesie siê znów
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

To Tu, To Tam Lyrics

Grzegorz Turnau – To Tu, To Tam Lyrics