Napudno nga ayat innak narikna,
Ragsak ken liw-liwa awan kaasping na.
Ayan-ayat ta nga naidumduma,
Sapay koma ta di agpatingga.

Agbaliw man ti panawen, ngem siak saan to,
Sidadaan nga agserbi kenka ti napudno.
Diak to pulos mauma mangiyebkas kenka ti ayat ko,
Gapo ta sika ti pigsak, ragsak ken kired ko.

Amin nga mabalin ko, kenka ipaay ko,
Puso, agraman kararuak iyawat ko.
Naimpusoan nga ayat ko napalalo,
Para lang kenka dung-dungwek unay nga Lakay ko.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Napudno Nga Ayat Lyrics

Elisa Cabaccang – Napudno Nga Ayat Lyrics