MyÅ?li zaklête w smutek
S³owa zaklête w piêÅ?æ - tak mocne, by wci¹¿ raniæ
Mi³oÅ?æ zaklêta w lustro - odbija resztki uczuæ poni¿onych serc
Tych wszystkich dusz upad³ych
Anielskich dusz straconych zroÅ?niêtych skrzyde³ trzepot
Tych wszystkich dusz skazanych
Tych wszystkich, którzy chc¹ tu wejÅ?æ
W ukryty wymiar
Niedostrzegalne barwy, czarne wodospady
Ukryty wymiar
Bóstw pos¹gi nietykalne, czarne ogrody
Ukryty wymiar
Stoisz na Å?rodku poszukuj¹c swojej drogi
Ukryty wymiar
Cienie zaklête w noc, czarn¹ jak strach, niepokój, obraz przemijania
Ich cel istnienia to dosiêgn¹æ jak najprêdzej spokoju wrót
Tych wszystkich dusz upad³ych
Anielskich dusz straconych zroÅ?niêtych skrzyde³ trzepot
Tych wszystkich dusz skazanych
Tych wszystkich, którzy chc¹ tu wejÅ?æ
W ukryty wymiar


Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Ukryty Wymiar Lyrics

Artrosis – Ukryty Wymiar Lyrics