Zrodzeni z bólu i nienawiœci
Stworzeni przez ogieñ i strach
Dziewiêciu jeŸdŸców ciemnoœci
Zaklêtych s³ug pierœcienia
Bezkszta³tne cia³a
Skryte w twierdzy gdzieœ na skraju mroku
Uwiêzione dusze wojowników
Witaj w Minas Morgul.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Nazgul Lyrics

Artrosis – Nazgul Lyrics