Intro
Chorus
Obeye yie 2xs
Obraa y3 din din ara

Obeye yie 2xs
Christo Oren gyae y3n

[Verse:]
Ose d3n na onk3 yei yei
Y3n Hene wa ko 3wie
Nkunimdze franka no y3n dze
Obeye yie 2xs

Chorus
Obeye yie 2xs
Obraa y3 din din ara

Obeye yie 2xs
Christo Oren gyae y3n

Intro

[Verse 2:]
Wo kra ogye3 nkoso aba
Amandze hunu na ns3p3gua
Awer3ho ahy3 wo kra ma
Bra Yesu nky3n ob3hye wo dzin

Chorus
Obeye yie 2xs
Obraa y3 din din ara

Obeye yie 2xs
Christo Oren gyae y3n

Interlude

Chorus
Obeye yie 2xs
Obraa y3 din din ara

Obeye yie 2xs
Christo Oren gyae y3n

Submited by Clement Afreh
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Obeye Yie Lyrics

The Commissioned Family – Obeye Yie Lyrics

More The Commissioned Family lyrics