Subliminal - Shetah Ha'Efker (Feat. Momi Levi) lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Shetah Ha'Efker (Feat. Momi Levi) Lyrics

Subliminal – Shetah Ha'Efker (Feat. Momi Levi) Lyrics

momi
mosep
beat house
ze ani

yo az subliminal man pe ehad aval shomim oto serround
mefotsets la'hem tamaarechet im ze tact sound
dofek sivuv dawin batayelet man man
bahurot mezizot lekan et hamit'an
veseniora al hagitara ze singota
noten lanu basinkopa sinkopa
bamaabada yoshvim vemearbevim letslilim mukarim lerahavat harikudim
shetah hahefker
achshav im momi see

vebahuts hashamaim mitkasim ba'ananim
veharuach overet bein hayam veabatim
vehashemesh yoredet veshum or eino ole
vehacheder baofel mitmale

ubesheket bli noa levadi ani yoshev
miyaldut hashaa hazot nochetet beke'ev
ki lo yom velo laila zehu shetah ha'efker
vehalev mesarev lehishta'chrer oooohh ooohh

halevay shehayit iti po
hi einena veshuv lo tavo X2

vehazman shechalaf meaz keilu lo halaf
bachalon mitnoe'a lemuli oto anaf
taarich mitchalef aval bachutz oto hastav
ulerega ha'az hu achshav
ooooooo

at iti kama tov she'at po
hi einana veshuv lo tavo X2

lo hi einana veleolam hi kvar lo tachzur
ata nafalta el habor meahava ata shikor
lo katan lo gadol ani kan kmo capuccino
toch shniya gomer alechem kmo korim al al pachino
adam le'adam ze'ev? ani shoel
ki im ken achshav rosh chodesh az titse vetat'chil leyalel
ani medaber el ha'anashim be'israel she'hem apatim
ki po mizman kvar shachechu eich ze liot echpati
aval ze bseder hitragalti
harey kan noladeti
hine hatotsa'a lema hametsiut hafcha oti
tirdu lemata tishmeu et hadvarim
ze ba kan meharechovot velo rak derech lavayanim
nofel al israel kmo til konvetsionaly
kmo yeshanim velo shavim kemo mis'chak atari o gali
tact matkifim bedagmorikim
vekol inian chai vekayam kmo motsyim tayam kmo tikim

at iti kama tov she'at po
hi einena veshuv lo tavu X2

ubahuts hashamaim mitkasim ba'ananim
ubayir nidlakim kvar haorot bachadarim
va'ani she'ayafti et haor po ma'ale
mesalek et hachoshech
veholech
Share lyrics
×

Shetah Ha'Efker (Feat. Momi Levi) comments