Subliminal - Prahim Bakane (Feat. The Shadow, Sivan & Izik) lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Prahim Bakane (Feat. The Shadow, Sivan & Izik) Lyrics

Subliminal – Prahim Bakane (Feat. The Shadow, Sivan & Izik) Lyrics

Subliminal & The shadow feat. Sivan & Izik Shalvi

Hashemesh tidom ben Aza le Rafiakh
Yare'akh yalbin al pisgat hakhermon
Prakhim bakane ubanot batsariakh
Yashuvu lair khayalim behamon

Kama tov shebata habaita
Asita ambatia heshkavta tayeled lishon
Hu khika lekha sha'al efo aba
Lo yada shehalakhta lehavi et hashalom
Shemesh begivot Dom veyareakh be'Emek Ayalon
Kholem al hamakom haze
Bayom shenafsik bo lilkhom venatkhil bo linshom
Maher kama'ayan hamitgaber umishtakhrer
Gorer yakhas gorer yakhas gorer
Simkha vekhiyokh ahava vetmimut
Shikhrur shnei amim me'avdut lekherut
Banot al hatsariakh bimkom khayalim
Prakhim bakanim bimkon pagazim
Khalamti al hayom hitorarti bidmaot
Takshivu ve'eten lakhem lirot

Hashemesh tidom ben Aza le Rafiakh
Yare'akh yalbin al pisgat hakhermon
Prakhim bakane ubanot batsariakh
Yashuvu lair khayalim behamon

Dai livkot akhot ktana nagvi et ha'einayim
Ani tomekh letsidekh makhazik lakh tayadayim
Kulam basof metim khashuv li shetedyi
Shelamrot shehu nafal khalal nishar belibi
Shuv prakhim noflim kmo alim bashalekhet
Vehakhi ze kal ze lakum lazov lalekhet
Harei omrim shane makom shane mazal
Akhen lehistater miyad hagoral
Az nisharnu lanu kan vebaninu lanu bait
He'emanu bayona bashalom ale shel zait
Ve'amadnu bahimnon veshiratnu batsava
Vekavarnu khayalim vebakhinu bashiva
Nafalnu labirkayim ve al haraglayim
Kshe'azlu hakadurim nilkhamnu bayadayim
Dai nishbar lanu azain lekhakot lashalom
Ani afskim latsel lakhlom ad shelibi yidom

Ahrei hamishim veshesh (56) shanim shel hagana al habait
Kimat veavda hatikva layona ubefia ale shel zait
Aval anahnu kan lehazkir lekulam sheasur levater al hayom
Tsarikh leshalev yad beyad ubeyakhad nahafokh lemetsiut et hakhalom

Prakhim bakane ubanot batsariakh
Yashuvu lair khayalim behamon

(Izik Shalvi)
Hashemesh tidom ben Aza le Rafiakh
Yare'akh yalbin al pisgat hakhermon
Prakhim bakane ubanot batsariakh
Yashuvu lair khayalim behamon

(Sivan)
Hashemesh tidom ben Aza le Rafiakh
Yare'akh yalbin al pisgat hakhermon
Prakhim bakane ubanot batsariakh
Yashuvu lair khayalim behamon
Share lyrics
×
Prahim Bakane (Feat. The Shadow, Sivan & Izik) lyrics © ACUM Ltd.

LyricFind
Lyrics term of use

Prahim Bakane (Feat. The Shadow, Sivan & Izik) comments