Tмare a' Mhurain
Tмare a' Mhurain
Tмare a' Mhurain

Trobhad is coisich rium
Ri taobh a' chuain
Is seallaidh mi dhuit
Tмare a' Mhurain

Fаilte gu mo dhаn
Sмol is meas nam bаrd
Am foghar bha feitheamh orm
Bho an lа a bha mi тg

Trobhad is coisich rium
Ri taobh a' chuain
Is seallaidh mi dhuit
Tмare a' Mhurain

Fаilte gu mo thмare
Eilean geal an iar
An t-аite a chм gach tuigse is fмrinn
Glaiste 'na mo chridhe

Trobhad is coisich rium
Ri taobh a' chuain
Is seallaidh mi dhuit
Tмare a' Mhurain

Fаilte gu mo chainnt
Is I dh'ionnsaich mi 'nam phаisde
Cаnan uasal mтare nan Gаidheal
Mar bhratach dhomh gach lа

Trobhad is coisich rium
Ri taobh a' chuain
Is seallaidh mi dhuit
Tмare a' Mhurain

Is ged a dh'fheuch iad ri cur as dhuinn
Chм mo theaghlach cnoc nan linn
Is ged tha ar cаnan leтnt' le strм
's an tмare seo bidh I beт

Trobhad is coisich rium
Ri taobh a' chuain
Is seallaidh mi dhuit
Tмare a' Mhurain
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Tìr A' Mhurain Lyrics

Runrig – Tìr A' Mhurain Lyrics