Tha bщrn fallain anns an tobar
's gabhaidh sinn ar h-uile slаinte ann
Tha bщrn fallain anns an tobar
's gabhaidh sinn ar h-uile slаinte ann
Tiugainn leam, a rмbhinn тg
Tiugainn leam, a nighean, tiugainn leam

Tiugainn gu na beanntan аrd
Abair sealladh, dathan earraich ann
Tiugainn gu na beanntan аrd
Abair sealladh, dathan earraich ann
Tiugainn leam, a rмbhinn тg
Tiugainn leam, a nighean, tiugainn leam

A rмbhinn т, a rмbhinn т, a rмbhinn т, a ho ro
A rмbhinn т, a rмbhinn т, a rмbhinn т, a ho ro
A ribhinn т, a ho ro
A rмbhinn т, a rмbhinn т, a rмbhinn т, a ho ro

Thиid sinn 'null air an aiseig
Tarsainn air a' chuan thиid sinn ann
Thиid sinn 'null air an aiseig
Tarsainn air a' chuan thиid sinn ann
Tiugainn leam, a rмbhinn тg
Tiugainn leam, a nighean, tiugainn leam

Tha bщrn fallain anns an tobar
's gabhaidh sinn ar h-uile slаinte ann
Tha bщrn fallain anns an tobar
's gabhaidh sinn ar h-uile slаinte ann
Tiugainn leam, a rмbhinn тg
Tiugainn leam, a nighean, tiugainn leam

A rмbhinn т, a rмbhinn т, a rмbhinn т, a ho ro
A rмbhinn т, a rмbhinn т, a rмbhinn т, a ho ro
A ribhinn т, a ho ro
A rмbhinn т, a rмbhinn т, a rмbhinn т, a ho ro
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Rìbhinn Ò Lyrics

Runrig – Rìbhinn Ò Lyrics