An saoghal, sia uairean
Obair lа ri cщl
Teaghlach gabhail dhan a' mheas
Pailteas, slаinte, is gaol
An Ruis a tuiteam sмos mu'm chluasan
An Ear Mheadhain am brot cho dorch
Is thusa, uilc is a mhuirt is a shabaid
Na mo bheatha a h-uile oidhche

Т luaidh bu siud an grаdh
A dh'fhаg mi ceangailte riut an-drаsta
Cт shaoileadh an rud a dh'fhаs
Bho pтg aon oidhche earraich

An grиI'm cho teann 's аraid
Mar тrd na mo dhтrn
A' ghealach bha cho soilleir
's a gheall a leithid dhuinn
Bha sinn mar longan seтlaidh
Air cuan buidhe тg a' chridhe
Mu coinneamh clann an t-saoghail 's theaghlaich
Gun ghuth no gаire, Dia, no biadh

Т luaidh bu siud an grаdh
A dh'fhаg mi ceangailte riut an-drаsta
Cт shaoileadh an rud a dh'fhаs
Bho pтg aon oidhche earraich

Cт аs an dainig na reultan, thuirt mi
Cт аs an dainig grian
Tha sinn cho leтinte fon na ghealach seo
Anam crаidhte seachad air ifrinn fhиin
Ach tha thusa brosnachadh nam bliadhnaichean
Le saidhbreas seachad air mo dhмth
Cho gheal ri sneachd gach uile gheamhradh
An t-тran gaoil, m'fhaoisad chiontach fhиin

Т luaidh bu siud an grаdh
A dh'fhаg mi ceangailte riut an-drаsta
Cт shaoileadh an rud a dh'fhаs
Bho pтg aon oidhche earraich

Т luaidh bu siud an grаdh
A dh'fhаg mi ceangailte riut an-drаsta
Cт shaoileadh an rud a dh'fhаs
Bho pтg aon oidhche earraich
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Pòg Aon Oidhche Earraich Lyrics

Runrig – Pòg Aon Oidhche Earraich Lyrics