Ruith 'sa mhonadh
Ruith nam beann
's mar sin dhan sgoil aig deireadh samhraidh
'Nar clann
Aig cтig bliadhna dh'aois
's gun facal beurla 'nar ceann

"Seo do leabhar
Sea do pheann
Dиan do leasan, " thuirt iad riumsa
"Is gun иirich sibh suas anns an t-saoghal
's gheibh sibh an adhart ann"

Fichead bliadhna airson fмrinn
B'fheudar dhomh feitheamh
's b'fheudar dhomh lorg
Fichead bliadhn' de bhreugan
Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn

Dh'ionnsaich sinn a leithid ann
Cаnan 's bаrdachd, bаrdachd Bheurla
Ceтl na Gearmailt
Eachdraidh na Spаinn
's b'e sin an eachdraidh mheallt

Bhon sgoil do'n oilthigh chaidh sinn ann
A' leantail foghlam, tuilleadh foghlam
Mar amadan air deireadh sreang
Seтrsa de dh'fhoghlam 'nam cheann

Fichead bliadhna airson fмrinn
B'fheudar dhomh feitheamh
's b'fheudar dhomh lorg
Fichead bliadhn' de bhreugan
Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn

Ach dh'иirich mi suas anns an t-saoghal
Fhuair mi deise, 's fhuair mi lиine
Fhuair mi аite ann an sщilean dhaoin
Fada bhon mhonadh mi 'n-drasd'

Carson a chщm iad eadchraidh bhuainn
Innsidh mi dhut, tha iad gealltach
Mas иirich clann nan Gаidheal suas
Le cиistean sireadh is cruaidh

Fichead bliadhna airson fмrinn
B'fheudar dhomh feitheamh
's b'fheudar dhomh lorg
Fichead bliadhn' de bhreugan
Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn

Nuair a thoisich mi air lorg
Cha do chreid mi mo shщilean
Obair olc

Na luing air seТLadh
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Fichead Bliadhna / Na Luing Air Seòladh Lyrics

Runrig – Fichead Bliadhna / Na Luing Air Seòladh Lyrics