Tha am ball air fhuasgladh
Is tha sinn a' gluasad
Air a' chuan, air a' chuan
Tha sinn a' seтladh
Tro thonnan uaine
Air a' chuan, air a' chuan

Air cщrsa deтnach
Tha sinn a' seтladh
Air a' chuan, air a' chuan
Fad bho thмare
Is an talamh аghmhor
Air a' chuan, air a' chuan

Is mi a' sealltainn man cuairt
Is mi cho fada bhuat
Cаil ach muir, tonnan is cuan
Т mo rщn

Tha a' ghaoth a' sиideadh
Nan tonnan fiadhaich
Air a' chuan, air a' chuan
Tro thonnan fiadhaich
Is droch shмde
Air a' chuan, air a' chuan

Cho domhainn an cuan
Cho luachmhor an uair
Nach mair fada buan
Т mo rщn

Sinn a' treabhadh
Tron an oidhche
Air a' chuan, air a' chuan
Siubhal sаbhailteachd
Is madainn shunndach
Air a' chuan, air a' chuan

Thig crмoch air an t-saoghal
Is thig crмoch air daoin'
Ach mairidh ceтl is mairidh gaol
Т mo rщn
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Air A' Chuan Lyrics

Runrig – Air A' Chuan Lyrics