Avidyopadhiko jivo mayopadhika ishvara
Mayavidyagunatita brahma vedantadindima

Sakaram ca nirakaram sagunam cagunatmakam
Tattvam tadbrahma paramamiti vedantadindima

Namaharupabhimana syatsamsara sarvadehinam
Saccidanandadrshti syanmuktir vedantadindima

Saccidanandasatyatve mithyatve namarupayo
Vijnate kimidam jneyamiti vedantadindima
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Immortality Roars Lyrics

Rudra – Immortality Roars Lyrics