(John Morris Rankin)
Hiщ bhi Mаiri Anna
Mаiri Anna, Mаiri Anna
Hiщ bhi Mаiri Anna
Mаiri Anna 's Ruaraidh
Tha Mаiri Anna bhтidheach
Am bliadhna dol a phтsadh
's dщil aice ri тig-fhear
'Ic Dhomhnaill 'ic Ruairidh
Swing her around on the ball of her heels
The more she spins the better she feels
's ged thigeadh na cаirdean
'Na bheil an Ceann Tаile
Tha Mаiri Anna 'g rаdha
Gum b' fhearr leithe Ruaraidh
Yours' a nickel, mine's a dime
Yours' so pretty 'n mine's so fine
Yours' a lady, mine's a baby
Mine's a baby
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Parlour Medley Lyrics

Rankins – Parlour Medley Lyrics