Patrzк - jakbym dotykaі ud, piersi I brzucha
Dіoni№, co nie spotyka oporu, zasіony,
A twoje drї№ce ciaіo poprzez dotyk sіucha
Sіуw niewypowiedzianych, tylko wypatrzonych

Mуw do mnie jeszcze z oddali z oddali
Gіos twуj mi pіynie na powietrznej fali
Jak kwiatem kaїdym sіowem twym siк pieszczк
Mуw do mnie jeszcze I jeszcze I jeszcze

Pragnк, їebyњ paznokciem swe imiк kreњliіa
Na mojej nagiej skуrze - mocno I wyraџnie,
їeby litera kaїda krwi№ sie wypeіniіa,
Jak ty wypeіniasz sob№ caі№ wyobraџniк.

Patrzк - patrzк, bo wzroku oderwaж nie mogк -
Jak bezwstyd namiкtnoњci ukrywasz w nieњmiaіoњж...
I wierzк wci№ї gor№co, їe odnajdк drogк
Do pieszczot, ktуre zmienia miіoњж w doskonaіoњж.

Mуw do mnie jeszcze za tak№ rozmow№
Tкskniіam lata, kaїde twoje sіowo
W mym sercu obok innych sіуw umieszcze
Mуw do mnie jeszcze I jeszcze I jeszcze

Pragnк w bezmiarze zmysіуw њwiadomoњж utopiж,
Staж siк zapamiкtaniem, staж siк zapatrzeniem.
Osobnoњж nasz№ pragnк w jedno ciaіo stopiж,
By ta bez sіуw rozmowa mogіa byж speіnieniem
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Mów Do Mnie Jeszcze Lyrics

Justyna Steczkowska – Mów Do Mnie Jeszcze Lyrics