Hava nagila!
Hava nagila!
Hava nagila, venishmecha!
Piekna jest chwila!
Piekna jest chwila!
Piekna jest chwila dopki trwa!
Hava neranena!
Hava naranena!
Hava, hava venishmecha!
Ycie niech wiecznie trwa!
Ycie niech wiecznie trwa!
Piekne ycie niech wiecznie trwa!
Uru, uru achim!
Obudmy sie z radosnym sercem!
Uru achim, belev sameach!
Obudmy sie z radosnym sercem!
Uru achim, belev sameach!
Uru achim!
Obudmy sie z radosnym sercem!
Hava nagila!
Hava nagila!
Hava nagila, venishmecha!
Piekna jest chwila!
Piekna jest chwila!
Piekna jest chwila dopki trwa!
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Hava Nagila - Pi Lyrics

Justyna Steczkowska – Hava Nagila - Pi Lyrics